Fundacja ITAKA

Z wieloletniego doświadczenia Fundacji wynika, że jedną z najczęstszych przyczyn zaginięć ludzi jest depresja i inne zaburzenia nastroju. Spośród osób zaginionych chorujących na depresję wielu zaginęło tuż przed planowaną wizytą u psychiatry.

Dlatego Fundacja ITAKA od 2001 roku prowadzi  Antydepresyjny Telefon Zaufania i cykliczne kampanie „STOP DEPRESJI”. Celem prowadzonych działań  jest zwrócenie uwagi na problem depresji jako choroby, która może dotknąć każdego, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód czy status społeczny. Depresji można i trzeba zapobiegać, a w przypadku choroby trzeba ją leczyć.

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA 22 654 40 41 działa w każdy poniedziałek od godz. 17.00 – 20.00. Przy telefonie dyżurują lekarze psychiatrzy. Nie stawiają diagnozy, nie leczą, bo tego nie da się zrobić przez telefon. Ale wytłumaczą, na czym polega leczenie oraz terapia osób z rozpoznaną depresją, podpowiedzą co robić i udzielą wsparcia.

Od początku istnienia telefonu – czyli od 2001 roku zadzwoniło na niego 5000 osób. Z dużych i mniejszych miejscowości. Kobiet i mężczyzn. Chorych, podejrzewających chorobę, a także ich rodzin i przyjaciół.

Fundacja prowadzi również stronę www.stopdepresji.pl oraz funpage: https://www.facebook.com/StopDepresji?fref=ts, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje o programie STOP DEPRESJI.

Strona Fundacji ITAKA

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji od ponad 12 lat realizuje następujące cele:

 • uświadomienie znaczenia zaburzeń depresyjnych, chorób, w przebiegu których depresja może wystąpić i problemów emocjonalnych w życiu codziennym,
 • uświadomienie wpływu stresu na rozwój zaburzeń depresyjnych oraz przedstawienia sposobów radzenia sobie ze stresem, kryzysowymi sytuacjami, i innymi patologiami lub problemami,
 • uświadomienie, że zaburzenia psychiczne są uleczalne, a ludzie nimi dotknięci są w stanie funkcjonować w życiu społecznym i nie są „gorsi” od innych,
 • uświadomienie, że choroba może dotknąć każdego z nas lub z naszego najbliższego otoczenia, i że nie jest to powód do wstydu,
 • zmniejszenie społecznego lęku w kontaktach z osobami chorymi psychicznie,
 • zdjęcie z chorych stygmatu szaleństwa i przeciwdziałanie spychaniu ich na margines społeczny,
 • uświadomienie znaczenia wsparcia rodziny i osób z kręgu towarzysko-zawodowego w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji zaburzeń depresyjnych,
 • uświadomienie, że doświadczenie choroby psychicznej może być szansą na rozwój duchowy człowieka i lepsze rozumienie ludzkiego cierpienia,
 • odmitologizowanie psychiatrii, przedstawienie jej jako równorzędnej dla innych specjalności medycznej (pokazanie, że nie jest wstydem zwrócenie się ze swoimi problemami do specjalisty bez względu na to czy jest to psychiatra czy kardiolog),
 • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego,
 • kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
 • zapobieganie patologiom społecznym takim jak: palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, leków uspokajająco-nasennych i innych substancji psychoaktywnych, sekty itp.,
 • wpływ na politykę zdrowotną państwa i programy ochrony zdrowia (w tym na refundację leków przeciwdepresyjnych) i uwzględnianie w nich zdrowia psychicznego,
 • pomoc pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi i ich rodzinom w oparciu o istniejące i nowo powstałe ośrodki zdrowia (w tym stworzenie bazy danych tych ośrodków),
 • zorganizowanie i obsługa telefonu zaufania dla pacjentów z depresją i ich bliskich,
 • organizacja i czynne uczestnictwo w akcjach edukacyjnych na temat depresji i innych zaburzeń psychicznych,
 • organizowanie i prowadzenie kursów dla lekarzy rodzinnych, nauczycieli, średniego personelu medycznego i innych osób zaangażowanych w działalność zdrowotną, edukacyjną i społeczną na temat zaburzeń depresyjnych,
 • organizowanie grup wsparcia i grup samopomocowych dla osób chorych na depresję i ich rodzin,
 • promowanie badań naukowych dotyczących zaburzeń depresyjnych.

Strona Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”

Stowarzyszenie „mali bracia ubogich” działa w polsce od 2002 roku wspierając przede wszystkim osoby starsze i samotne. Przeciwdziała ich marginalizacji, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o sytuacji seniorów w polsce. Aktualnie otaczają opieką ponad trzysta samotnych osób starszych z warszawy, poznania i lublina, zrzeszając przy tym prawie trzystu wolontariuszy.

Stowarzyszenie realizuje i angażuje się w projekty, które mają na celu pomóc seniorom wyjść z izolacji. Fundamentalnym działaniem są odwiedziny wolontariuszy w domach podopiecznych. Odwiedzając samotnych do tej pory seniorów, wolontariusze wnoszą w ich życie radość, poczucie bycia ważnym i potrzebnym oraz wiarę w życzliwość drugiego człowieka.

W Stowarzyszeniu działa też Telefon Zaufania dla osób starszych pod numerem 22 635 09 54 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora sieci) oraz „Przystanek Alzheimer” – inicjatywa mająca na celu wspieranie opiekunów osób dotkniętych zmianami otępiennymi (oferuje m.in. warsztaty, szkolenia, spotkania).

Do innych realizowanych działań należą m.in.:

 • spotkania świąteczne dla samotnych osób starszych;
 • wspólne międzypokoleniowe działania, które mają wyprowadzić samotne osoby starsze z izolacji oraz integrować pokolenia;
 • archiwizowanie wspomnień osób starszych;
 • bezpłatne warsztaty dla wolontariuszy i seniorów;
 • „Wakacje jednego dnia” – cykl zapoczątkowany w 2006 r. oferujący szczególnie podopiecznym mającym problem z samodzielnym poruszaniem się letnie jednodniowe wycieczki za miasto;
 • organizacja corocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych (w formie pikniku rodzinnego);
 • oraz wiele innych.

Za swoją działalność Stowarzyszenie zostało wielokrotnie uhonorowane cennymi wyróżnieniami: między innymi już w 2005 tytułem „Wolontariusza roku” w Poznaniu, wyróżnieniem w jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu „Barwy wolontariatu” w 2010 r., oraz prestiżowym wyróżnieniem, przyznanym przez Kapitułę Nagrody Św. Kamila w Instytucie Praw Pacjenta za „codzienną troskę o osoby starsze”.
W 2015 Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” otrzymało certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom przyznawany w ramach programu Dobry Wolontariat.

Strona: http://www.malibracia.org.pl/

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Ogólnopolska federacja stowarzyszeń uniwersytetów trzeciego wieku konsoliduje i wspiera środowisko UTW. Poodejmuje wiele inicjatyw na rzecz rozwoju edukacji, uczenia się przez całe życie i w tym celu - jako partner społeczny - nawiązuje współpracę z rządem, parlamentem, jednostkami samorządu terytorialnego, rzecznikiem praw obywatelskich, mediami i wieloma instytucjami, które coraz lepiej rozumieją wyzwania starzejącego się społeczeństwa i potrzebę utrzymania jak najdłużej osób starszych w zdrowiu i aktywności. Profilaktyka i promocja zdrowia stanowią główne obszary tematyczne programów edukacyjnych UTW. Potencjał uniwersytetów trzeciego w kraju to ponad 600 placówek UTW oraz 15 polskich UTW za granicą.

UTW działają w  zróżnicowanych   formach organizacyjno- prawnych:

 • UTW w uczelniach wyższych (taki był też początek UTW); ok. 20 % UTW
 • UTW jako organizacja pozarządowa — stowarzyszenia UTW; ok. 60 % UTW
 • UTW w jednostkach samorządu jak np. centra kultury, centra kształcenia ustawicznego, biblioteki; ok. 20% UTW.

Umożliwia to uczestnictwo  w edukacji nieformalnej osobom starszym, zamieszkującym także  poza dużymi aglomeracjami akademickimi, w mniejszych miastach, jak również na terenach wiejskich.

Inicjatywy, w których aktywnie uczestniczy Federacja UTW, to m.in.

 • Forum III Wieku, od 2009 r. międzynarodowa konferencja na temat starzejącego się społeczeństwa i „ srebrnej gospodarki” w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju i Nowym Sączu;
 • Kongresy UTW w Warszawie,
 • Małopolski Kongres UTW i ogólnopolskie  Senioralia w Krakowie
 • Regionalne Forum UTW,
 • Spotkania Olsztyńskie z polskimi UTW działającymi za granicą wschodnią.
 • Olimpiada Sportowa UTW w Łazach i Zimowa Senioriada UTW na Podhalu, w Rabce Zdroju.

Rozwój UTW był i jest nadal możliwy dzięki liderom UTW- prezesom zarządów, koordynatorom, pełnomocnikom rektorów uczelni wyższych. Doskonalą oni swoje umiejętności i kompetencje, aby podejmować  decyzje w zakresie organizacji i zarządzania,  wyznaczać kierunki działania na kolejne lata, motywować słuchaczy-studentów UTW  do aktywności społecznej i obywatelskiej, umiejętnie i skutecznie współpracować z wieloma  instytucjami oraz pozyskiwać dofinansowanie na prowadzoną działalność.

Federacja UTW była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za działalność na rzecz osób starszych.

Strona: http://www.federacjautw.pl/

Fundacja "Dajemy Dzieciom Siłę"

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy.

Realizując naszą misję:

 • Uczymy dorosłych, jak traktować dzieci, żeby ich nie krzywdzić
 • Pokazujemy im, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda
 • Uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania
 • Oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną
 • Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka

Strona Fundacji

Fundacja Nagle Sami

Fundacja  służy pomocą: psychologiczną i prawną, chce także  zainicjować  dyskusję o doświadczeniu żałoby i  kształtować wrażliwość społeczną na sytuację osieroconych dorosłych i dzieci. Prowadzi szkolenia i warsztaty na temat pomocy osobom w żałobie.

Uruchomiła BEZPŁATNY TELEFON WSPARCIA Fundacji NAGLE SAMI 800 108 108 czynny codziennie od 14.00 do 20.00.

Strona fundacji: naglesami.org.pl