W przypadku depresji należy szukać pomocy w następujących placówkach:

Poradnie Zdrowia Psychicznego,

Ośrodki Interwencji Kryzysowej,

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (dla dzieci i młodzieży),

– Szpitale psychiatryczne

To są instytucje funkcjonujące w całej Polsce, udzielające bezpłatnych usług.

Fundacja ITAKA

Fundacja ITAKA prowadzi całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym. 7 dni w tygodniu dyżurują psycholodzy pod numerem 800 70 22 22, specjaliści odpowiadają również na maile: [email protected] W Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji, którzy pomagają także w znalezieniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, gdzie można otrzymać bezpośrednią pomoc.

W wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni. Informacja na temat dyżurów dostępna jest na stronie www.liniawsparcia.pl.

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” w Warszawie (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) jest jak do tej pory jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która zapewnia bezpłatną, długoterminową pomoc psychologiczną kobietom cierpiącym na depresję poporodową. Panie mogą skorzystać z terapii indywidualnej lub grupowej w ramach programu „Dobry Rodzic – Dobry Start”, który koordynuje Renata Szredzińska (kontakt: [email protected]). Program ma zapewnione finansowanie do czerwca 2017 roku. Więcej na ten temat na stronie: dobryrodzic.fdds.pl. Fundacja prowadzi również anonimową poradnię internetową, a więc każda mama może napisać do specjalisty na adres: [email protected]. Odpowiedzi udzielają psycholodzy, pedagodzy, położna i dietetyk.

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” prowadzi dwa ogólnopolskie i bezpłatne telefony pomocowe, z których korzystać mogą dzieci i młodzież dotknięte problemem depresji, a także ich rodzice i opiekunowie.

116 111

116 111 to pierwszy bezpłatny i ogólnopolski telefon zaufania dla młodych ludzi. Z konsultantami Telefonu Zaufania 116 111 można się podzielić swoimi troskami i problemami. Celem naszego działania jest również poprawa samopoczucia, a często – bezpieczeństwa dzwoniących. Kontakt z konsultantami Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 jest dla wielu młodych osób pierwszą szansą na powiedzenie o swoich problemach, m.in. depresji, samookaleczeniach czy obniżonym nastroju, uzyskanie wsparcia w trudnych chwilach i dostrzeżenie dorosłych – rodziców i profesjonalistów, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu kłopotów.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 jest czynny codziennie od 12:00 do 22:00, a z jego konsultantami można się również skontaktować  wysyłając anonimową wiadomość online przez www.116111.pl/napisz. Więcej informacji: www.116111.pl

800 100 100

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Rodzice i nauczyciele mogą bezpłatnie korzystać z pomocy psychologów, pedagogów i prawnika FDN od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-18:00, dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 100 100 lub kontaktując się online: [email protected]; www.800100100.pl/napisz. Więcej informacji: www.800100100.pl.

Antydepresyjny Telefon Zaufania

„Antydepresyjny Telefon Zaufania” prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Wystarczy w każdy poniedziałek od godziny siedemnastej do dwudziestej zadzwonić pod numer (22) 654 40 41, by porozmawiać z psychiatrą. Nie usłyszy się od niego diagnozy, bo konsultacja telefoniczna nie może zastąpić spotkania z lekarzem ani terapii. Co ważne, dyżurny psychiatra wytłumaczy, na czym polega leczenie antydepresantami oraz terapia dla osób cierpiących na depresję. Podpowie, gdzie najlepiej udać się po pomoc i co powinna zrobić rodzina, kiedy chory nie chce się leczyć. Psychologowie Fundacji ITAKA udzielają w tym zakresie również porad e-mailowych. Wystarczy napisać do nich na adres: [email protected].

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800121212Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka jest bezpłatny i czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania na pewno oddzwoni. Psycholodzy, pedagodzy, a także prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Pod numer interwencyjny również osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci. Więcej informacji: www.brpd.gov.pl/telefon-zaufania

Jako pierwsi w Polsce naukowcy z Uniwersytetu SWPS porównują skuteczność klasycznej formy leczenia i terapii depresji z wykorzystaniem platformy online. Pacjenci są losowo rozdzieleni na dwie grupy. Jedna przechodzi tradycyjną terapię poznawczo-behawioralną, druga – tę samą terapię, ale z wykorzystaniem Internetu. Wynik badania ma dać odpowiedź na pytanie o efektywność obu form leczenia. Projekt E-COMPARED wykorzystuje platformę MoodBuster, która składa się z aplikacji mobilnej, oraz osobnych portalów dla pacjenta i terapeuty. Pacjent korzysta z internetowego wsparcia między spotkaniami z psychoterapeutą. Portal zawiera treści psychoedukacyjne oraz interaktywne ćwiczenia. Aplikacja mobilna pozwala zmierzyć objawy depresji. Pacjent może także odbierać wiadomości od terapeuty i oglądać na platformie internetowej wykres swojego nastroju. Nad tym wszystkim czuwa psychoterapeuta, który ma wgląd w wyniki uzyskiwane przez pacjenta podczas ćwiczeń. W Polsce kierownikiem projektu jest prof. Roman Cieślak – psycholog z Uniwersytetu SWPS tłumaczy: „W Holandii, która od dekady przoduje w Europie pod względem wykorzystania terapii online, ta metoda jest refundowana i powszechnie stosowana w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej. Jest tańsza i mniej czasochłonna dla pacjenta przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. Docelowo chcielibyśmy, aby każdy pacjent w Polsce miał łatwy dostęp do takiej formy terapii”. W projekcie, realizowanym w ramach 7. Programu Ramowego UE, współfinansowanym ze środków MNiSW, uczestniczy 11 państw. Wyniki badań zagranicznych i praktyka krajów europejskich dowodzą skuteczności terapii z wykorzystanie Internetu. Oferowana jest przede wszystkim osobom z objawami łagodnych oraz umiarkowanych stanów depresyjnych.