Ankieta dotycząca stanu psychicznego osób 60+ w Polsce

pomoc online dla seniorow

Szanowni Państwo,
Dziękujemy, że znaleźliście czas, by wziąć udział w ważnym społecznie badaniu, które ma przybliżyć obraz stanu psychicznego seniorów w Polsce. Wypełnienie tej anonimowej ankiety nie powinno zająć dłużej niż 15 minut. 
Fundacja „Twarze depresji” analizę niniejszego badania zaprezentuje podczas konferencji inaugurującej 17. edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.”, której jesteśmy organizatorem. Kampania ruszy 1 października 2023 r. w Światowym Dniu Seniora i Europejskim Dniu Walki z Depresją. Tym razem chcemy zwrócić uwagę właśnie na stan psychiczny polskich seniorów. Szeroką analizę badania, w którym biorą Państwo udział, zaprezentujemy również na łamach naszego bezpłatnego magazynu „Twarze depresji”.
W naszym badaniu nie ma złych, ani dobrych odpowiedzi. Wszystkie są ważne i pozostają w pełni anonimowe, ankieta nie zbiera jakichkolwiek danych kontaktowych. Wypełniając tę ankietę, pomagają nam Państwo szerzyć wiedzę na temat depresji, konieczności leczenia tej choroby i wyzwań, z którymi muszą się mierzyć seniorzy.

Prosimy o uzupełnienie poniższych danych dla celów statystycznych:

1. Zdrowie, aktywność i styl życia

Proszę  wybrać zaznaczyć, w jakim stopniu poniższe stwierdzenia Pani/Pana dotyczą, zgodnie z poniższą skalą: 1 - Nie dotyczy mnie wcale; 2 -  Raczej mnie to nie dotyczy; 3 - Trudno powiedzieć- nie mam zdania; 4 -  Raczej mnie to dotyczy; 5 -  Dotyczy mnie to w dużym stopniu.

2. Nastrój i samopoczucie psychiczne (okres ostatnich 2 tygodni)

Proszę  wybrać zaznaczyć, w jakim stopniu poniższe stwierdzenia Pani/Pana dotyczą, zgodnie z poniższą skalą: 1 - Nie dotyczy mnie wcale; 2 -  Raczej mnie to nie dotyczy; 3 - Trudno powiedzieć- nie mam zdania; 4 -  Raczej mnie to dotyczy; 5 -  Dotyczy mnie to w dużym stopniu.

3. Wpływ pandemii na kondycję psychiczną

Proszę  wybrać zaznaczyć, w jakim stopniu poniższe stwierdzenia Pani/Pana dotyczą, zgodnie z poniższą skalą: 1 - Nie dotyczy mnie wcale; 2 -  Raczej mnie to nie dotyczy; 3 - Trudno powiedzieć- nie mam zdania; 4 -  Raczej mnie to dotyczy; 5 -  Dotyczy mnie to w dużym stopniu.

4. Samoocena ogólnego samopoczucia (w ciągu ostatniego roku):

Proszę  wybrać zaznaczyć, w jakim stopniu poniższe stwierdzenia Pani/Pana dotyczą, zgodnie z poniższą skalą: 1 - Nie dotyczy mnie wcale; 2 -  Raczej mnie to nie dotyczy; 3 - Trudno powiedzieć- nie mam zdania; 4 -  Raczej mnie to dotyczy; 5 -  Dotyczy mnie to w dużym stopniu.

5. Podejmowane sposoby radzenia sobie:

Proszę wybrać czy stwierdzenie Państwa dotyczy.