Pajacyk- Twarze Depresji: ANKIETA DLA KOORDYNATORÓW SZKOLNYCH

Szanowni Państwo,
dziękujemy za Państwa udział i bezcenne wsparcie dla Uczniów i naszych działań. Program bezpłatnej zdalnej i stacjonarnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci oraz młodzieży realizowany jest przez Fundację Twarze Depresji w ramach programu „Pajacyk – pomoc psychospołeczna”.
Jest dla nas bardzo istotne, aby poznać Państwa opinię o nim. Wypełnienie poniższej anonimowej ankiety zajmie tylko kilka minut, a pozwoli nam ocenić ten program i ulepszyć jego kolejną edycję. Dziękujemy!

proszę wybrać przy tym i następnych pytaniach ocenę w skali od 1 - "niedostateczna" do 5 - "bardzo dobra"