Andrzejowi Koniecznemu – dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych – instytucji, która jest partnerem głównym pierwszego wydania „Twarzy depresji”. Bez tego wsparcia nie udałoby się nam rozpocząć wydawania naszej gazety i rozpocząć programu aktywizacji osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

Barbarze Kaznowskiej – byłej redaktor naczelnej gazety ulicznej WSPAK, którą na Dworcu Centralnym w Warszawie sprzedawały m.in. osoby bezdomne. Jej projekt stał się inspiracją dla naszego. Dziękujemy Pani Redaktor za nieocenione wsparcie merytoryczne.

Autorom wszystkich felietonów i artykułów, którzy zgodzili się podzielić swoją wiedzą, refleksją na tematy związane z depresja, ale nie tylko.

Księgarni Psyche – mieści się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na poziomie -1 przy ul. Chodakowska 19/31. Tam dostępne jest nasze pismo. Księgarnia, a zarazem kawiarnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 9. do 20, a w weekend od 8. do 20. Polecamy stronę: www.psyche.pl.

BIG BOOK CAFE – bistro, księgarnia i centrum zdarzeń literackich mieści się przy ul. Dąbrowskiego 81 w Warszawie. Tam dostępne są nasze gazety. Tam też za dnia napijesz się pysznej kawy i zjesz wegański posiłek, a wieczorami możesz uczestniczyć w spotkaniach i wydarzeniach z udziałem pisarzy oraz wybitnych ludzi kultury. Miejsce stworzone przez Fundację „Kultura nie boli”. Polecamy stronę: www.bigbookcafe.pl.

Agnieszce Sikorze i jej Fundacji „PO DRUGIE” – która udostępnia nam miejsce w swojej siedzibie na biuro naszej redakcji przy ul. Juliana Smulikowskiego 4 w Warszawie. Polecamy stronę: www.podrugie.pl.

Zarządowi Fundacji eFkropka – której podopieczni są również wolontariuszami w naszym projekcie. Polecamy stronę: www.ef.org.pl.

Beacie Juraszek-Kopacz i jej Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – za wsparcie merytoryczne oraz możliwość organizacji szkoleń dla naszych wolontariuszy w siedzibie FRSO przy ul. Kłopotowskiego 6 w Warszawie. Polecamy stronę: www.frso.pl.

Iwonie Lis i jej Fundacji „Forani” – której podopieczni są również wolontariuszami w naszym projekcie. Polecamy stronę: www.fundacjaforani.org.

Adamowi Nurkiewiczowi – fotografowi, autorowi zdjęć Marka Plawgi. Polecamy stronę: www.adamnurkiewicz.com.

Marii Eriksson – fotograf, autorce zdjęcia Bożeny Dykiel. Polecamy FanPage:  https://pl-pl.facebook.com/MariaErikssonPhotography.

Zbigniewowi Furmanowi – fotografowi, autorowi zdjęcia Andrzeja Bobera.

Mariuszowi Bonnie – fotografowi, artyście i twórcy grafik wykorzystanych w naszej gazecie. Absolwentowi Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Firmie Strefa Xero – Druk i Reklama za wydrukowanie naszych plakatów i ulotek. Mieści się w Warszawie przy ul. Grójeckiej 76 i gen. K. Sosnkowskiego 23. Polecamy stronę: www.strefaxero.pl.