Kwestionarusz Anonimowy nr 1

TRUDNOŚCI UCZNIÓW
– WYZWANIA DLA NAUCZYCIEli

Poniżej znajduje się kilkanaście stwierdzeń na temat możliwych stanów/sytuacji, związanych z funkcjonowaniem Państwa uczniów, w tym dzieci z Ukrainy, w której toczy się wojna. Bardzo prosimy o zaznaczenie, na ile Pani/Pan zgadza się z podanym stwierdzeniem lub na ile opisuje ono obecną sytuację, z którą ma Pani/Pan do czynienia.

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza, który pozwoli nam lepiej dopasować program do Państwa potrzeb.

I. Zauważam, że uczniowie, którzy po 24.02.2022 r. przybyli z Ukrainy, mają specyficzne trudności w funkcjonowaniu szkolnym, inne niż uczniowie polscy.

II. Widzę u uczniów z terenów objętych wojną:

Masz pytania lub wątpliwości, napisz do nas:

szkola@twarzedepresji.pl