„TWARZE DEPRESJI DLA SZKÓŁ”- ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo,
dziękujemy za udział w programie „Twarze depresji dla Szkół”. Jest dla nas bardzo istotne, aby poznać Państwa opinię o nim. Wypełnienie poniższej anonimowej ankiety zajmie tylko kilka minut, a pozwoli nam ocenić ten program i ulepszyć jego kolejną edycję. Dziękujemy!

proszę wybrać przy tym i następnych pytaniach ocenę w skali od 1 - "niedostateczna" do 5 - "bardzo dobra"