Dr Rony Berger szkolenie online/онлайн семінар

Światowej sławy psycholog kliniczny z Izraela dr Rony Berger przeprowadził bezpłatne szkolenie „Trauma wojenna – jak się z nią uporać”. Odbyło się ono 16.05.2022 r. w Warszawie i wzięło w nim udział ponad stu specjalistów pomagających na co dzień obywatelom Ukrainy.

Fundacja „Twarze depresji” była organizatorem szkolenia, a partnerami: Polska Akcja Humanitarna, Nationale-Nederlanden i Uniwersytet SWPS.

Warsztat dra Bergera zarejestrowaliśmy i w ten sposób powstało szkolenie on-line, które składa się z trzech części. Nagranie jest w języku angielskim, ale na YouTubie można włączyć napisy w języku rosyjskim.

W bezpłatnym szkoleniu on-line w formie nagranych warsztatów z drem Rony’m Bergerem mogą wziąć udział psycholodzy, psychoterapeuci i psychiatrzy, którzy udzielają pomocy obywatelom Ukrainy. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby otrzymać link do trzech części szkolenia on-line.

Celem formularza jest umożliwienie Fundacji „Twarze depresji” przesłania linku z dostępem do szkolenia tylko tym specjalistom, dla których jest ono dedykowane. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania ze szkolenia.

Всесвітньо відомий клінічний психолог доктор Роні Бергер провів безкоштовний тренінг «Травма війни – як з нею боротися». Він відбувся 16 травня 2022 року у Варшаві, в ньому взяли участь понад сто спеціалістів, які щоденно допомагають громадянам України.

Організатором тренінгу виступила Фундація «Обличчя депресії» у співпраці з Польською гуманітарною акцією Nationale-Nederlanden та Університетом SWPS.

Нижче ви можете переглянути першу частину он-лайн тренінгу, яка складається з трьох частин. Запис ведеться англійською, але на YouTube можна включити субтитри англійською або російською.

Психологи, психотерапевти та психіатри можуть взяти участь у безкоштовному он-лайн тренінгу у формі записаних семінарів з доктором Роні Бергером. Будь ласка, заповніть форму під відео, щоб отримати посилання на інші дві частини.

Мета форми – надати можливість Фонду «Обличчя депресії» надсилати посилання з доступом до тренінгу лише тим фахівцям, для яких він призначений. Надання даних є добровільним, але необхідним, щоб скористатися перевагами навчання.


KONTAKT:

Masz pytania lub wątpliwości, napisz do nas:

pomoc@twarzedepresji.pl