PROBLEMY ZDROWIA PSYCHICZNEGO U UCZNIÓW

Szanowni Państwo,
poniżej znajduje się kilka pytań na temat możliwych stanów/sytuacji, związanych z funkcjonowaniem Państwa uczniów, w tym dzieci z Ukrainy, w której toczy się wojna.
Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza, który pozwoli nam lepiej zrozumieć problemy Nauczycieli i szkoły, i dopasować program i naszą działalność do Państwa potrzeb.

Które Pani/Pana zdaniem czynniki mają kluczowy wpływ na pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego uczniów (prosimy o wskazanie 3 kluczowych):

1. Depresja

Pytania o ostatnie 5 lat Pani/Pana pracy w szkole:

2. Zaburzenia lękowe

3. Zespół stresu pourazowego - PTSD

Opinia o programie: