zgłoszenie do programu bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej dla kobiet w ciąży i po porodzie

Kryteria kwalifikacji do Programu:

Program jest przeznaczony dla kobiet ciężarnych zagrożonych depresją, a także kobiet z depresją poporodową, której objawy pojawiły się w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od urodzenia dziecka.
Dla Uczestników poniżej 18 lat wymagana jest zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego (wzór znajduje się pod formularzem zgłoszeniowym).

Dane kontaktowe:

Prosimy o podanie adresu e-mail do kontaktu i podanie go ponownie dla potwierdzenia poprawności.

Preferencje dotyczące konsultacji - Fundacja postara się je uwzględnić:

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Programu, polityką przetwarzania danych osobowych i potwierdzenie zgód. W przypadku osób poniżej 18 lat wymagana jest zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego.

Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego - prosimy o pobranie, wydrukowanie, podpisanie i przesłanie na adres: pomoc@twarzedepresji.pl, w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka.
zgoda Rodzica/Opiekuna

KONTAKT:

Masz pytania lub wątpliwości, napisz do nas:

pomoc@twarzedepresji.pl