Zdalna pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży/ ДИСТАНЦІЙНА ПСИХОЛОГІЧНА І ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ І МОЛОДІ

Dzięki współpracy z Polską Akcją Humanitarną w ramach programu „Pajacyk – pomoc psychospołeczna” uruchamiamy program bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w wieku od 6. do 18. lat – narodowości polskiej i ukraińskiej. Nasi specjaliści konsultują online w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.

Program kierujemy do uczniów z Ukrainy, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć związanych z wojną, a także do polskich uczniów, u których nasiliły się trudności w związku z tym, co dzieje się dookoła nas i u naszych ukraińskich sąsiadów.

W ramach tego programu specjaliści Fundacji „Twarze depresji” będą prowadzili konsultacje: 
✓ stacjonarne lub zdalne: w pięciu szkołach (w Warszawie, Płocku, Górowie Iławeckim, Toruniu i Kwidzynie);
✓ zdalne: dla podopiecznych programu „Pajacyk” PAH oraz podopiecznych Fundacji „Twarze depresji” lub dzieci i młodzieży, które chcą zostać podopiecznymi naszej fundacji.

Program umożliwi nam przeprowadzenie miesięcznie 134 konsultacji psychologicznych i 20 psychiatrycznych. Będziemy go realizować od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r. Program jest finansowany ze środków programu „Pajacyk – pomoc psychospołeczna” organizowanego przez Polską Akcję Humanitarną.

Zgłoszenie do programu odbywa się poprzez wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego i po przesłaniu pisemnej zgody rodzica na udział dziecka w programie (wzór zgody i regulamin programu znajdują się pod formularzem zgłoszeniowym). Po wpłynięciu zgłoszenia do fundacji proszę czekać na kontakt od naszej koordynatorki, która zadzwoni i zaproponuje najszybszy możliwy termin konsultacji online z naszym specjalistą.

Konsultacje psychiatryczne możliwe są wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z psychologiem Fundacji „Twarze depresji”, który diagnozuje Uczestnika i podejmuje ostateczną decyzję o zasadności zakwalifikowania Uczestnika na zdalną konsultację psychiatryczną.

Завдяки співпраці з Польською гуманітарною акцією в рамках програми «Pajacyk – психосоціальна допомога» ми запускаємо безкоштовну програму дистанційної психологічної та психіатричної допомоги дітям і молоді віком від 6 до 18 років – польської та української національностей. Наші спеціалісти консультують онлайн польською, українською та російською мовами.

Програма розрахована на учнів з України, які зазнали травматичних переживань, пов’язаних із війною, а також на польських учнів, у яких посилились складнощі у зв’язку з тим, що відбувається довкола нас i в наших українських сусідів.

У рамках програми спеціалісти фонду «Обличчя депресії» проводитимуть консультації: 
✓ стаціонарні або дистанційні: у п’яти школах (у Варшаві, Плоцьку, Гурові Ілавецькому, Торуні та Квідзині);
✓ дистанційні – для підопічних програми «Pajacyk» Польської гуманітарної акції й підопічних фонду «Обличчя депресії» або дітей і молоді, які хочуть стати підопічними нашого фонду.

Завдяки Програмі ми щомісяця зможемо провести 134 психологічні та 20 психіатричних консультацій. Програма діятиме від 1.09.2022 р. до 31.08.2023 р. Програма фінансується з коштів програми «Pajacyk – психосоціальна допомога” організованої Польською гуманітарною акцією.

Щоб подати заявку на участь у програмі, потрібно заповнити поданий нижче формуляр і надіслати письмову згоду одного з батьків на участь дитини в програмі (зразок згоди і регламент програми ви знайдете під формуляром заявки). Після того, як Ваша заявка надійде до фонду, з Вами телефоном зв’яжеться наша координаторка і запропонує найближчий можливий термін консультації онлайн із нашим спеціалістом.

Психіатричні консультації можливі тільки після попередньої консультації з психологом фонду «Обличчя депресії», який здіагностує Учасника i ухвалить остаточне рішення щодо доцільності запису Учасника на дистанційну психіатричну консультацію.


Formularz zgłoszeniowy do Programu/Формуляр заявки участі в Програмі:

prosimy wybrać język lub języki, w których mogą Państwo odbyć konsultację/просимо вибрати мову або мови, якими Ви спілкуватиметеся під час консультації
Program jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Wymagana jest zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego./Програма розрахована на дітей і молодь віком до 18 років. Необхідна згода одного з батьків / юридичного опікуна.

Dane kontaktowe/Контактні дані:

Prosimy o podanie adresu e-mail do kontaktu i podanie go ponownie dla potwierdzenia poprawności/Вкажіть, будь ласка, контактну електронну адресу і ще раз вдруге її зазначте, щоб підтвердити її правильність.
Prosimy o podanie adresu e-mail do kontaktu i podanie go ponownie dla potwierdzenia poprawności./Вкажіть, будь ласка, контактну електронну адресу і ще раз вдруге її зазначте, щоб підтвердити її правильність.

Preferencje dotyczące konsultacji - Fundacja postara się je uwzględnić/Побажання щодо консультації – Фонд постарається їх врахувати:

Konsultacja z psychiatrą tylko po wcześniejszej kwalifikacji przez psychologa Fundacji/Консультація з психіатром тільки після попереднього рішення психолога Фонду.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Programu, polityką przetwarzania danych osobowych i potwierdzenie zgód./Будь-ласка, ознайомтеся з Регламентом Програми, політикою обробки персональних даних i підтвердьте згоду.

W przypadku osób poniżej 18 lat wymagana jest zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego./У випадку осіб віком до 18 років необхідна згода Одного з батьків / Юридичного опікуна.


Masz pytania – napisz do nas/Маєш запитання? Напиши:

konsultacje@twarzedepresji.pl