Podsumowanie roku 2021

Rok 2021 to ponad 1200 zdalnych konsultacji z naszymi psychologami, psychoterapeutami oraz psychiatrą dzieci i młodzieży, a także ponad 1300 plakatów z naszymi ambasadorami wysłanych m.in. do placówek medycznych, prawie 100 billboardów i CityLigtów widocznych w stolicach wojewódzkich, pięć bezpłatnych magazynów – w tym jeden w całości poświęcony depresji u dzieci i młodzieży – tak zaczyna się podsumowanie roku 2021 w Fundacji „Twarze depresji”.

Bardzo dziękujemy naszym ambasadorom, specjalistom, partnerom, patronom, darczyńcom za każdy przejaw wsparcia i życzliwości dla naszych działań. Podsumowaliśmy  rok pracy naszego zespołu w poniższej publikacji.

Zachęcamy do lektury i poznania wszystkich specjalistów pracujących z naszymi podopiecznymi w programach bezpłatnych zdalnych konsultacji, które w tym roku realizowaliśmy dzięki:

– program dla dzieci i młodzieży – główny partner Huawei Polska, a także Servier Polska i prywatni darczyńcy,

– program dla osób dorosłych zagrożonych depresją – główny partner Fundacja Enea, a także prywatni darczyńcy,

– program dla osób chorych na raka i ich rodzin – główny partner Nationale-Nederlanden Polska.