Twarze depresji dla warszawskich nauczycieli

Rejestrację do programu zakończyliśmy 23 listopada. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Zapraszamy do programu „Twarze depresji dla warszawskich nauczycieli”, który Fundacja „Twarze depresji” realizuje dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy. Jest on dedykowany dla warszawskich nauczycieli szkół podstawowych i umożliwia udział w szkoleniu nt. zdrowia psychicznego uczniów, w tym dzieci z Ukrainy.

Program obejmuje:

  • 6-godzinne szkolenie online w listopadzie,
  • godzinny webinar w grudniu,
  • indywidulane odpowiedzi mailowe przez psychologa na pytania nauczycieli związane ze stanem psychicznym uczniów.

Szkolenie online odbędzie się ono 30 listopada 2022 r. w godzinach od 8:00 do 14:30 na platformie Teams.

Wszyscy zarejestrowani nauczyciele otrzymają link do nagranego szkolenia z możliwością odsłuchania w dowolnym dogodnym momencie, a także broszurę psychoedukacyjną (w formie pliku pdf) ze scenariuszami 10 lekcji wychowawczych z zagadnieniami ważnymi dla dobrostanu psychicznego uczniów. Broszura powstała w ramach programu „Twarze depresji dla Szkół” realizowanego przez naszą fundację dzięki wsparciu finansowemu Nationale-Nederlanden.

Szkolenie poprowadzą:
Anna Morawska-Borowiec – psycholog, prezes Fundacji „Twarze depresji” (część poświęcona depresji wśród dzieci i młodzieży, zaburzeniom lękowym oraz problemom ze snem),
Bożena Falkowska – psycholog, psychoterapeutka (część poświęcona zespołowi stresu pourazowego – PTSD, traumatycznej żałobie i zaburzeniom adaptacyjnym),
Maria Kocurowska – psycholog, psychoterapeutka (część poświęcona prezentacji 10 scenariuszy lekcji wychowawczych ważnych dla zdrowia psychicznego uczniów, które są zawarte w broszurze psychoedukacyjnej przygotowanej przez naszą fundację),

Broszura psychoedukacja dla nauczycieli to kompendium wiedzy na temat najczęstszych trudności psychicznych wśród uczniów – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci dotkniętych traumą wojenną. Dodatkowo zawiera scenariusze dziesięciu lekcji wychowawczych opartych na psychoedukacji i ćwiczeniach ważnych dla zdrowia psychicznego dzieci. Lekcje zostały przygotowane z podziałem wiekowym na klasy: 1-3, 4-6 i 7-8.

Program zaplanowany jest do końca grudnia 2022 r. Oprócz 6-godzinnego szkolenia nauczyciele odbędą godzinny webinar w połowie grudnia. Podczas niego odpowiemy na pytania nauczycieli związane ze stanem psychicznym uczniów oraz dotyczące 10 scenariuszy lekcji wychowawczych.

Nauczyciele do końca grudnia mogą zadawać pytania i zgłaszać trudności w prowadzeniu zajęć z uczniami, pisząc na adres: warszawa@twarzedepresji.pl. Psycholog fundacji będzie odpowiadał na pytania mailowo, a wybrane będą zaprezentowane podczas grudniowego webinaru.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest uzupełnienie dwóch anonimowych kwestionariuszy przed szkoleniem oraz anonimowej ankiety po nim.


kontakt: warszawa@twarzedepresji.pl