Podziękowania

KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ „TWARZE DEPRESJI. NIE OCENIAM. AKCEPTUJĘ.” UDAŁO NAM SIĘ ZREALIZOWAĆ DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU WIELU OSÓB DOBREJ WOLI. SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA NALEŻĄ SIĘ AMBASADOROM KAMPANII, KTÓRZY WSPIERAJĄ NAS SWOIM WIZERUNKIEM ORAZ DOŚWIADCZENIEM:

prof. Michaelowi Berkowi
Ewie Błaszczyk,
Andrzejowi Boberowi,
Marcinowi Bosakowi,
Marcie Budzyńskiej-Giersz,
Beacie Chmielowskiej-Olech,
Krzysztofowi Cugowskiemu,
Krystynie Czubównie,

Urszuli Dudziak,
Bożenie Dykiel,
Mai Filipiak,
prof. Silvanie Galderisi,
prof. Piotrowi Gałeckiemu
Jarosławowi Gugale,
Annie Hałas-Michalskiej,
Tomaszowi Jastrunowi,
Bartkowi Jędrzejakowi,
Marcie Kielczyk,
Agnieszce Kobus-Zawojskiej,
Aleksandrze Kostce,
prof. Kuan-Pin Su,
drowi Taiwo Lateef Sheikh,
Teresie Lipowskiej,
prof. Michaelowi Maesowi,
Agacie Młynarskiej,
Annie Morawskiej-Borowiec,
Maciejowi Orłosiowi,
Markowi Plawgo,
Joannie Racewicz,
dr Barbarze Remberk,
Małgorzacie Serafin,
Andrzejowi Sewerynowi,
Kamilowi Sipowiczowi,
Annie Sokołowkiej,
prof. Agacie Szulc,
Mice Urbaniak,
drowi Dariuszowi Wasielewskiemu,
Barbarze Wilewskiej-Bober,

Małgorzacie Wiśniewskiej,
Tomaszowi Wolnemu,
Annie Wyszkoni,
Monice Zamachowskiej,
Wiktorowi Zborowskiemu,
Piotrowi Zeltowi,
Jolancie Zmarzlik.

Dziękujemy prof. Piotrowi Gałeckiemu – Krajowemu Konsultantowi w Dziedzinie Psychiatrii za patronat honorowy od trzeciej edycji naszej kampanii, dr hab. Barbarze Remberk – Krajowemu Konsultantowi w Dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży za patronat honorowy od 6 do 9 edycji, prof. Agacie Szulc i prof. Jerzemu Samochowcowi za patronat honorowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego od 6 edycji, Lasom Państwowym – za patronat od 10. edycji; drowi Adamowi Bodnarowi – Rzecznikowi Praw Obywatelskich za objęcie patronatem honorowym siedmiu edycji naszej kampanii; Markowi Michalakowi – Rzecznikowi Praw Dziecka – za patronat honorowy drugiej i trzeciej edycji.

 

Szczególne uznanie należy się organizacjom pozarządowym, które podjęły się organizacji naszej kampanii: Fundacji „Twarze depresji”Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi ZaginionychStowarzyszeniu „mali bracia Ubogich”Fundacji NAGLE SAMIOgólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego WiekuStowarzyszeniu Aktywnie Przeciwko Depresji (do 6. edycji).  Podczas 2., 3., 8. i 9. edycji dołączyła do nas Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).

Współorganizatorem 11., 12. i 13. edycji było Forum Przeciw Depresji.

Dziękujemy partnerom 13. edycji: Nationale-Nederlanden, Huawei Polska, Fundacji Enea, Servier Polska, władzom miast: Warszawy i Ł0dzi. 

Dziękujemy partnerom 11. i 12. edycji: Servier Polska oraz PANCZAKIEWICZ.ART.DESIGN.

Partnerem medycznym 10. edycji była Grupa Medyczna „Vertimed +”(www.vertimed.pl).

Partnerem medycznym 9. Edycji było Centrum Medyczne DAMIANA (www.damian.pl).

Dziękujemy Annie Morawskiej – Borowiec – pomysłodawczyni kampanii i twórcy jej elementów medialnych. Wyrazy uznania dla Krystyny Czubówny – lektorki naszych spotów od 3 edycji, a także dla Yossariana Malewskiego – kompozytor muzyki wykorzystanej we wszystkich edycjach naszej kampanii. Wersję anglojęzyczną spotu 7. edycji czytają dziennikarze Polskiego Radia Sławomir Szefs i Victoria Bieniek.

Poszczególne elementy medialne kampanii powstały dzięki:

Michałowi Chojnackiemu – montaż spotu telewizyjnego pierwszej, piątej, szóstej, siódmej, ósmej, dziewiątej i dziesiątej edycji naszej kampanii, a także nagranie i montaż spotów telewizyjnych i radiowych drugiej, trzeciej, i czwartej edycji kampanii;
Ireneuszowi Koconiowi – nagranie spotu telewizyjnego pierwszej, dziewiątej, dziesiątej i trzynastej edycji naszej kampanii;
Jakubowi Borowcowi – wiceprezesowi Fundacji „Twarze depresji” – za nawiązywanie kontaktów z ambasadorami, wsparcie merytoryczne m.in. przy tworzeniu spotów kampanii, a także przy wszystkich anglojęzycznych elementach 7. edycji.

Pawłowi Panczakiewiczowi – autor naszego billboardu od 3. do 13. edycji kampanii;

Katarzynie Myszkowskiej – autorce okładki naszego magazynu „Twarze depresji” oraz plakatów naszych programów bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej;

Marii Eriksson – fotograf, autorce zdjęcia Bożeny Dykiel wykorzystywanego w kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.”, spocie radiowym z udziałem Bożeny Dykiel oraz na plakacie promującym program bezpłatnej zdalnej pocy psychologicznej, którego ambasadorką jest również Bożena Dykiel;

Mieszkowi Matuszczakowi – autor naszej strony internetowej, firma amcreative.pl;

Joannie Chatizow – nagranie wywiadów z ambasadorami 5. edycji, przygotowanie zdjęć z ich cytatami na FanPage, wykonanie zdjęć portretowych kilku ambasadorów oraz nagranie spotu tv 6. edycji;

Markowi Nieścierowi – odpowiedzialnemu za aktualizację naszej strony www.twarzedepresji.pl i zamieszczenie na niej materiałów 11. edycji;
Konradowi Ganzke – dyrektorowi Studia RPM Sound&Voices;
Bożenie Falkowskiej – montaż spotu radiowego w pierwszej edycji naszej kampanii oraz wsparcie merytoryczne kampanii;

Kampania billboardowa 2. edycji została zrealizowana dzięki firmom: AMS i Komagra (należącej do BZK GROUP) oraz Wydawnictwu Świat Książki, które przygotowało plakat z naszymi ambasadorami.
Kampanię billbordową 3. edycji sfinansowali: Wydawnictwo Świat KsiążkiInstytut Diagnostyczno-Terapeutyczny INVERSA w Warszawie, Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”Uniwersytet SWPSKrzysztof Galimski oraz anonimowi darczyńcy.
Kampanię billbordową 4. edycji sfinansowali: MEDI-system Sp. z o.o. (partner główny), Komagra (należąca do BZK GROUP), Krzysztof Galimski oraz anonimowi darczyńcy.
Kampanię billbordową 5. edycji sfinansowali:  Krzysztof Galimski oraz anonimowi darczyńcy.
Kampanię billbordową 6. edycji sfinansowali: firma Allenort (partner), Krzysztof Galimski oraz anonimowi darczyńcy.
Kampanię billbordową 7. edycji sfinansowali:  Krzysztof GalimskiPolskie Towarzystwo Psychiatryczne (oddział łódzki) oraz anonimowi darczyńcy.

Kampanię billboardową 9. edycji sfinansowało Centrum Medyczne DAMIANA.

Kampanię billboardową 10. edycji sfinansowała Grupa Medyczna „Vertimed+”.

Kampanię billboardową 11. edycji sfinansowały: Lasy Państwowe i firma Servier Polska.

Kampanię billboardową 12. edycji sfinansowały: Lasy Państwowe i firma Servier Polska.

Kampanię billboardową 13. edycji sfinansowali: Nationale-Nederlanden, Fundacja Enea, Lasy Państwowe, Servier Polska i Huawei Polska.

Dziękujemy za wydrukowanie w sumie 450 naszych plakatów firmie Strefa Xero – Druk i Reklama Sp. z o.o., mieszczącej się w Warszawie przy ul. Grójeckiej 78 i Gen. K. Sosnkowskiego 23. Strona www: strefaxero.pl
Organizację konferencji prasowych od 1. do 10. edycji zapewnił Uniwersytet SWPS w Warszawie.

Wsparli nas również:
Maria Eriksson – fotograf;

Adam Pluciński – fotograf, autor sesji Urszuli Dudziak do magazynu „Twarze depresji” nr 5/2021;

Wanessa Kaczmarek – fotograf, autorka sesji Roksany Węgiel do magazynu „Twarze depresji” nr 4/2021;

Wojciech Drozdrowicz – fotograf, autor sesji Ewy Błaszczyk do magazynu „Twarze depresji” nr 3/2021;

Jacek Poremba – fotograf, autor sesji Krzysztofa Cugowskiego do magazynu „Twarze depresji” nr 2/2021;

Urszula Kitlasz – wsparcie merytoryczne naszej kampanii.
Przemysław Gorlas – fotograf;
Edward Warowny – fotograf;

Strona internetowa www.twarzedepresji.pl powstała dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Wydawnictwo Świat Książki.

Bardzo dziękujemy również wszystkim mediom, które informują o naszych działaniach.