Programy zdalnej pomocy psychologicznej Fundacji „Twarze Depresji”

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych programów zdalnej pomocy psychologicznej, a w przypadku dzieci i młodzieży – również psychiatrycznej.

Kliknięcie w przycisk przenosi do opisu danego programu:

POMOC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZICÓW/ OPIEKUNÓW

To unikatowy w skali kraju program – uznany za najważniejszą inicjatywę warszawskich organizacji pozarządowych w konkursie S3KTOR 2021

Wsparcie psychiczne dzieci i młodzieży jest dla naszej fundacji priorytetem! Statystyki są alarmujące: w zeszłym roku 156 dzieci popełniło samobójstwo, a ponad 2 tysiące próbowało odebrać sobie życie. Depresji mogą towarzyszyć myśli samobójcze. To choroba wieloczynnikowa – pandemia i wojna w Ukrainie przyczyniły się do znaczącego wzrostu zachorowań.

W czerwcu 2021 roku uruchomiliśmy program bezpłatnych zdalnych konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych. Korzystają z nich dzieci z całej Polski. Mamy pod opieką również uczniów 6 szkół: w Grudziądzu, Kwidzynie, Warszawie, Płocku, Górowie Iławeckim i w Bartoszycach.

Obecnie program jest realizowany dzięki Fundacji OSHEE, która na potrzeby wsparcia naszego programu przygotowała specjalny dedykowany naszym podopiecznym napój, z którego sprzedaży 5% jest przeznaczone dla naszych Podopiecznych. Program jest utrzymywany również dzięki prywatnym darczyńcom i osobom organizującym zbiórki w ramach biegów Fundacji „Maraton Warszawski”.

W 2023 r. roku zapewniliśmy ponad dwa tysiące specjalistycznych porad, z których skorzystało ponad 400 dzieci i młodzieży. Każdy Uczestnik tego programu może skorzystać z pakietu 10 bezpłatnych konsultacji psychologicznych, a także z konsultacji psychiatrycznej, jeśli nasz psycholog zarekomenduje taką konieczność.
W naszej fundacji wszystkie konsultacje dla dzieci i młodzieży odbywają się za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Jest ona do pobrania pod formularzem zgłoszeniowym, który znajdą Państwo klikając niebieski przycisk „Wypełnij ankietę zgłoszeniową”. Po wypełnieniu formularza skan/zdjęcie podpisanej zgody należy przesłać na adres: pomoc@twarzedepresji.pl

W naszym zespole mamy psychiatrę dziecięco-młodzieżową – lek. med. Katarzyna Wojciechowska należy do elitarnego grona zaledwie 500 takich specjalistów w Polsce! Zdalna forma sesji pozwala na bezpłatną pomoc dzieciom i nastolatkom, które do tej pory nie mogły sobie na nią pozwolić ze względu na sytuację rodzinną, ekonomiczną, czy brak psychologa i psychiatry w najbliższej okolicy. Konsultacje psychiatryczne możliwe są wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z psychologiem Fundacji „Twarze Depresji”, który diagnozuje Uczestnika i podejmuje ostateczną decyzję o zasadności zakwalifikowania Uczestnika na zdalną konsultację psychiatryczną.

Oto przykładowe opinie rodziców o naszym programie:
„Byłam sceptycznie nastawiona do pomocy on-line. Zawsze wychodziłam z założenia, że poprzez ekran nie jest się w stanie przekazać całego ładunku emocjonalnego, który może być źródłem naszych problemów. Jednak w przypadku dziecka widzę ogromny pozytyw. Nie czuło się skrępowane, czy „poddawane kolejnym eksperymentom”. Było w swoim naturalnym środowisku. Mogło odejść od ekranu i skupić się na zabawie, przyjść w dowolnym momencie. Było rozluźnione i dzięki temu bardziej otwarte. Sama również czułam się swobodnie, a dzięki temu mogłam przekazać więcej rzeczowych informacji”.
„Bardzo dziękuję za możliwość udziału mojego dziecka w Programie. Kontakt on-line ze specjalistą powoduje u niego mniejsze obciążenie psychiczne. W swoim otoczeniu czuje się swobodnie podczas sesji. Mówi, że tak dobrze słuchało się Pani psycholog, że mogłoby jeszcze dłużej rozmawiać”.

Potrzeby dostępu do takiej profesjonalnej pomocy są ogromne, dlatego nie poprzestajemy także na naszych fundacyjnych zbiórkach. Każda złotówka przelana na konto naszej Fundacji na ten program ma znaczenie dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – naszych Podopiecznych: 41 1140 2004 0000 3202 7908 0167. Dzięki Waszemu wsparciu chcielibyśmy przyjąć do programu kolejne szkoły, które nie mają dla uczniów psychologa.

Kliknij link powyżej, wypełnij ankietę zgłoszeniową i przeczytaj szczegółowy regulamin Programu.

POMOC DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO/ДОПОМОГА ЛЮДЯМ У КРИЗІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w latach 2024 i 2025 udzielimy 2585 zdalnych konsultacji psychologicznych i 330 konsultacji psychiatrycznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Program przeznaczony jest dla Polaków i obywateli Ukrainy przebywający na terytorium Polski:
1) dzieci od 4 roku życia, młodzieży i osób dorosłych, które w swojej okolicy z różnych przyczyn nie mają możliwości skorzystania z pomocy specjalisty zdrowia psychicznego np. z powodu choroby, niepełnosprawności, braku opieki dla dzieci, wieku, nieznajomość języka polskiego w przypadku obywateli Ukrainy,
2) dzieci od 4 roku życia, młodzieży i osób dorosłych z miejscowości, w których czas oczekiwania na taką konsultację przekracza miesiąc.
Program powstał z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami m.in.:
• dla kobiet z depresją poporodową, które nie są w stanie znaleźć opieki dla noworodka i dojeżdżać na konsultacje stacjonarne,
• dla dzieci i młodzieży ze wsi i małych miejscowości, gdzie nie mają możliwości w okolicy skorzystania z profesjonalnej pomocy specjalistów zdrowia psychicznego, ale także dla dzieci z miast, gdzie czas oczekiwania na pomoc jest długi,
• dla obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w wyniku trwających działań wojennych i obecnie przebywają na terytorium Polski – dla nich znalezienie w Polsce specjalistów zdrowia psychicznego konsultujących w języku ukraińskim lub rosyjskim jest bardzo trudne,
• dla osób z niepełnosprawnościami, dla których wizyta w placówce jest ogromny wyzwaniem,
• dla seniorów, którzy są szczególnie narażeni na nie korzystanie z pomocy specjalistów zdrowia psychicznego z powodu stereotypów i poczucia wstydu przed koniecznością skorzystania z takiej pomocy, a także lęku przed rozpoczęciem leczenia przeciwdepresyjnego lub przeciwlękowego, chorując równolegle na inne choroby somatyczne,
• dla osób dorosłych w stanie kryzysu psychicznego, którzy w swojej okolicy muszą czekać dłużej niż miesiąc na konsultację.

Zgłaszając się na konsultację, beneficjenci deklarują w formularzu zgłoszeniowym, przyczynę utrudniającą im dostęp do publicznej opieki zdrowia psychicznego.
Kto udziela konsultacji: psycholodzy, psychoterapeuci, psychiatrzy
W jakim języku konsultacje: polski, ukraiński, rosyjski
Czas trwania konsultacji: 50 minut:
Zdalne konsultacje odbywają się przez wideokomunikator taki jak Skype. WhatsApp, Viber, Teams, Telegram.

За підтримки Національного інституту свободи – Центру розвитку громадянського суспільства ми надамо 2585 дистанційних психологічних консультацій та 330 психіатричних консультацій для людей з ризиком соціальної ізоляції у 2024 та 2025 роках.

На кого рассчитана программа: на поляков и украинцев, которые находятся на территории Польши:
1) дети старше 4 лет, подростки и взрослые, которые по разным причинам не имеют возможности получить помощь специалиста по психическому здоровью в своем населенном пункте, например, из-за болезни, инвалидности, отсутствия помощи по уходу за ребенком, возраста, незнания польского языка, как в случае с гражданами Украины;
2) дети старше 4 лет, подростки и взрослые из местностей, где время ожидания психологической/психотерапевтической/психиатрической консультации превышает один месяц.

Программа разработана для людей в сложной ситуации, в частности:
• для женщин с послеродовой депрессией, у которых нет возможности найти помощников по уходу за новорожденным ребенком и посещать стационарные консультации;
• для детей и подростков из сельской местности и небольших городов, где нет доступа к профессиональной помощи специалистов по психическому здоровью, а также для детей из городов, где время ожидания помощи длительное;
• для граждан Украины, которые покинули свою страну в результате продолжающихся военных действий и сейчас проживают на территории Польши – им очень сложно найти в Польше специалистов по психическому здоровью, которые консультируют на украинском или русском языках;
• для людей с инвалидностью, для которых посещение учреждения сопряжено со значительными трудностями;
• для пожилых людей, которые часто не обращаются за помощью к специалистам в области психического здоровья из-за стереотипов и чувства стыда, вызванного тем, что они нуждаются в такой помощи, а также из-за страха начать лечение антидепрессантами или успокоительными средствами, поскольку они одновременно страдают другими соматическими заболеваниями;
• для взрослых в кризисном психологическом состоянии, которые в своем регионе вынуждены ждать консультацию более месяца.

При обращении за консультацией необходимо указать в анкете причину, по которой невозможно получить доступ к государственной психиатрической помощи.
Кто предоставляет консультации: психологи, психотерапевты, психиатры.
На каком языке проводятся консультации: на польском, украинском, русском.
Продолжительность консультации: 50 минут.
Дистанционные консультации проводятся по видеосвязи с помощью таких программ как Skype, WhatsApp, Viber, Teams, Telegram.

Kliknij link powyżej, wypełnij ankietę zgłoszeniową i przeczytaj szczegółowy regulamin Programu./Перейдіть за посиланням вище, заповніть аплікаційну форму та ознайомтеся з детальними правилами Програми.

POMOC DLA OSÓB CHORYCH NA RAKA I DEPRESJĘ

Co trzecia osoba chorująca na raka zmaga się również z depresją. Tę drugą – nie mniej niebezpieczną chorobę – trzeba leczyć.

Dzięki wsparciu finansowemu Nationale-Nederlanden Polska w ramach kampanii „Rak? To nie tak!” nasi specjaliści już od czerwca 2021 r. udzielają bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej osobom, które chorują lub chorowały na nowotwór, ich bliskim, a także osobom zdrowym zainteresowanym profilaktyką onkologiczno-psychologiczną.

W tym programie zrealizowaliśmy już ponad 3 tysiące bezpłatnych konsultacji. Dzięki firmie Nationale-Nederlanden Polska mamy zapewnione finansowanie tego programu również w 2023 r. – 100 konsultacji miesięcznie! Za wspieranie naszych podopiecznych firma otrzymała tytuł „Dobroczyńca Roku”.

Leczenie onkologiczne bardzo często jest trudne i nie pozostaje obojętne dla psychiki zarówno osoby chorującej na raka, jak i jej rodziny. Dlatego nie mamy wątpliwości, że nasz wspólny program – poradnictwo online dla tej grupy jest bardzo potrzebne.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas! Każdy pacjent onkologiczny oraz członkowie rodzin takich osób mogą skorzystać z pakietu 10 bezpłatnych konsultacji, a w przypadku osób zdrowych potrzebujących konsultacji profilaktycznej obowiązuje pakiet 2 konsultacji na osobę – w ramach dostępności konsultacji w danym miesiącu. W pierwszej kolejności do psychoonkologów umawiani są pacjenci onkologiczni.

Kliknij link powyżej, wypełnij ankietę zgłoszeniową i przeczytaj szczegółowy regulamin Programu.

POMOC DLA KOBIET W CIĄŻY I PO PORODZIE

Właśnie na świat przyszło Twoje dziecko, a Ty płaczesz i czujesz, że nie masz siły się nim opiekować? I w ogóle nie czujesz się, jak najszczęśliwsza osoba na świecie? W głowie kłębią się myśli o tym, że jesteś złą mamą, które mieszają się z poczuciem wstydu, złością, bezradnością?

Symbolicznie – w Dniu Kobiet, 8 marca 2022, Fundacja „Twarze Depresji” uruchomiła pierwszy w Polsce program bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej dla kobiet w ciąży i po porodzie (do roku po urodzeniu dziecka). To unikatowy program w skali kraju, który umożliwia kobietom dostęp do konsultacji psychologicznych online – bez wychodzenia z domu. Jeśli nie masz z kim zostawić dziecka, bądź na naszej konsultacji z nim. Obecnie Mama, którą obejmiemy programem, może liczyć na pakiet 3 bezpłatnych konsultacji psychologicznych, podczas których otrzyma diagnozę, psychoedukację i wsparcie. Od kwietnia do czerwca 90 zdalnych konsultacji jest zapewnionych dzięki wsparciu finansowemu Lundbeck Poland. Pozostałe konsultacje odbywają się dzięki prywatnym darczyńcom. Jeśli chcesz wesprzeć ten program, numer konta znajdziesz na plakacie.

Od początku programu do końca marca 2024 zrealizowaliśmy ponad 1500 konsultacji psychologicznych dla Mam. Depresja w czasie ciąży i poporodowa należą do jednych z najbardziej przemilczanych tematów z zakresu zdrowia człowieka. Mama chora na depresję potrzebuje profesjonalnej pomocy, by była w stanie zapewnić swojemu dziecku miłość i bezpieczeństwo.

POMOC DLA OSÓB DOROSŁYCH W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

Pandemia, wojna w Ukrainie, wyzwania życia codziennego, wiele czynników wpływa na to, że coraz więcej z nas choruje na depresję. Oficjalnie z tą chorobą zmagają się prawie 2 miliony Polek i Polaków. Nieoficjalnie skala problemu może być nawet dwukrotnie większa! Wiele osób nie stać na skorzystanie z pomocy specjalistów lub czas oczekiwania na konsultację jest bardzo długi. Dzięki zdalnej formie konsultacji nasi specjaliści bezpłatnie ratują zdrowie, a często i życie osób, które w innych okolicznościach nie miałyby dostępu do takiej profesjonalnej pomocy.

Każda złotówka przelana na konto naszej Fundacji na ten program ma znaczenie dla zdrowia psychicznego naszych podopiecznych: 41 1140 2004 0000 3202 7908 0167. Funkcjonowanie programu w kolejnych miesiącach jest zależne od naszych darczyńców.

Obecnie Uczestnik programu może skorzystać z pakietu trzech bezpłatnych konsultacji, podczas których otrzyma diagnozę, wsparcie i psychoedukację. Fundacja nie prowadzi psychoterapii, a zapewnia jedynie doraźne wsparcie psychologiczne.

To program dla osób, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł lub dla osób, które w swojej miejscowości nie mają możliwości skorzystania z pomocy psychologa lub czas oczekiwania na konsultację w ich miejscowości jest dłuższy niż miesiąc. Wystarczy spełnić jedno z powyższych kryteriów, by móc się do nas zgłosić! Bez wychodzenia z domu, bez lęku przed zakażeniem wirusami, bez poczucia wstydu i stygmatyzacji.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia psychologicznego osobom, które w swojej okolicy nie mają dostępu do profesjonalnej pomocy psychologicznej, a także osobom, które zapisały się na terapię w ramach NFZ i czekają na termin wiele miesięcy.

Konsultacje psychiatryczne są obecnie niemożliwe z powodu braku stałego finansowania programu.

Kliknij link powyżej, wypełnij ankietę zgłoszeniową i przeczytaj szczegółowy regulamin Programu. Nasz koordynator zadzwoni i zaproponuje termin konsultacji.

ODPŁATNA ZDALNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

W odpowiedzi na Państwa liczne zapytania o możliwość skorzystania z odpłatnej pomocy psychologicznej w naszej Fundacji, postanowiliśmy uruchomić taki program. Cały dochód uzyskany z tego programu jest przeznaczony na nasze programy bezpłatnej, zdalnej pomocy dla osób w kryzysie.

Osoby, które skończyły pakiety bezpłatnej pomocy, mogą kontynuować pomoc w naszej Fundacji odpłatnie. Z pomocy tej mogą korzystać również osoby, które nie zapisały się u nas do programów bezpłatnego wsparcia.

W przypadku zdalnych konsultacji nie musicie Państwo stać w korku, by dotrzeć do gabinetu. Możecie porozmawiać z naszym specjalistą z dowolnego, dogodnego miejsca – domu, samochodu – każde miejsce jest dobre, by zrobić pierwszy krok i sięgnąć po pomoc psychologiczną!

Nasi specjaliści konsultują zarówno dzieci i młodzież (za pisemną zgodą rodziców), jak i rodziców, osoby dorosłe w stanie kryzysu psychicznego, kobiety w ciąży (również w ciąży powikłanej), po porodzie, po stracie dziecka lub innej bliskiej osoby, pacjentów onkologicznych i ich bliskich.


Zdalna konsultacja psychologiczna trwa 50 minut. Rozmowa odbywa się przez wideokomunikator np. Skype, WhatsApp. Zgłoszenie do programu odbywa przez wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej. Następnie zadzwoni do Państwa koordynatorka rejestracji, która zaproponuje dostępnych specjalistów oraz terminy do nich. Po otrzymaniu terminu konsultacji w Fundacji, należy ją opłacić. Opłatę za konsultację w wysokości 130 zł należy wpłacić na konto Fundacji Twarze Depresji 41 1140 2004 0000 3202 7908 0167. W tytule przelewu należy napisać: Odpłatna zdalna konsultacja oraz imię i nazwisko osoby, której dotyczy konsultacja. Można wykupić więcej niż jedną konsultację. Szczegółowy regulamin programu znajduje się pod formularzem zgłoszeniowym. Tam znajduje się również zgoda na konsultację dla osób niepełnoletnich.

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW Z DEPRESJĄ I ZABURZENIAMI LĘKOWYMI

Rodzicu, jeśli potrzebujesz wsparcia dla siebie i szukasz pomocy dla Twojego Dziecka – ta grupa może być dla Ciebie! Grupa spotyka się online, więc możesz uczestniczyć w niej bez konieczności wizyty w placówce, stania w korkach, czy mimo przeziębienia itp. Tutaj dowiesz się:
• Jak wpierać dziecko chorujące na depresję i jak z nim rozmawiać?
• Co przeżywa Twoje Dziecko?
• Jak nawiązać satysfakcjonującą relację?
• Jak wspierać je w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, lękami oraz zaburzeniami nastroju?
• Dlaczego warto stawiać granice, być konsekwentnym, wspierać autonomię, pozostawiać wybór i dowartościowywać oraz jak to robić?
• Jak radzić sobie z oporem u nastolatka?
• W jaki sposób motywować? I wiele innych w zależności od potrzeb grupy.


Grupę poprowadzi bardzo doświadczona psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna: Izabela Podlecka-Kandyba.
Forma spotkania: online
Terminy spotkania: 2 razy w miesiącu, w środy w godzinach 18.00-20.00
Pierwsze planowane spotkanie: 3.4.2024 r.
Liczba godzin wsparcia: 20 godzin – 10 spotkań po 2 godziny
Wielkość grupy: 12 osób
Zapisy trwają do końca marca. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
Pierwsze planowane spotkanie grupy: 3.04.2024 r.
Projekt realizujemy dzięki wsparciu prywatny darczyńców Fundacji Twarze Depresji, za co bardzo dziękujemy! Jest to druga bezpłatna grupa wsparcia, którą uruchamiamy dzięki naszym darczyńcom. Pierwsza działa od lutego 2024 r. dla kobiet z depresją poporodową.


Masz pytania lub wątpliwości, napisz do nas:

pomoc@twarzedepresji.pl