2. CHARYTATYWNY BIEG Z TWARZAMI DEPRESJI- Rejestracja

Biegnę i pomagam! Wypełnij formularz rejestracyjny pobiegnij lub przejdź i pomóż nam pomagać!

Dane Uczestnika:

Kryteria uczestnictwa:

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i odznaczenie zgody. Uczestników biegu lub marszu w lesie prosimy o zapoznanie się z "Deklaracją zdrowotną".