1. CHARYTATYWNY BIEG Z TWARZAMI DEPRESJI

Zgłoszenia uzupełniające

Dane Uczestnika:

Kryteria uczestnictwa:

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i odznaczenie zgody. Uczestników biegu lub marszu w lesie prosimy o zapoznanie się z "Deklaracją zdrowotną".