Kwestionarusz Anonimowy nr 2

TRUDNOŚCI UCZNIÓW
– WYZWANIA DLA NAUCZYCIEL
I

Kwestionariusz radzenia sobie ze specyficznymi trudnościami w funkcjonowaniu
szkolnym i społecznym uczniów
.

Poniżej znajduje się kilkanaście stwierdzeń na temat możliwych stanów/sytuacji, związanych z funkcjonowaniem szkolnym Państwa uczniów, w tym dzieci z Ukrainy, w której toczy się wojna. Bardzo prosimy o zaznaczenie, na ile Pani/Pan zgadza się z podanym stwierdzeniem lub na ile opisuje ono obecną sytuację, z którą ma Pani/Pan do czynienia.

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza, który pozwoli nam lepiej dopasować program do Państwa potrzeb.

1. WYSTĘPOWANIE TRUDNOŚCI

2. POSZCZEGÓLNE PROBLEMY ZDROWIA PSYCHICZNEGO U UCZNIA I SAMOOCENA RADZENIA SOBIE Z ICH OBJAWAMI:

2.1. Depresja

1. smutek; 2. utrata odczuwania przyjemności; 3. zmęczenie, spowolnienie; 4. rozdrażnienie; 5. nieadekwatne poczucie winy; 6. negatywizm/pesymizm.

2.2. Zespół stresu pourazowego - PTSD

1. przeżywanie na nowo wspomnień i obrazów z traumatycznych wydarzeń, uczucie grozy; 2. unikanie czegokolwiek, co może je przypominać; 3. nadmierna czujność, pobudzenie; 4. drażliwość, wybuchy złości; 5. nieufność wobec ludzi i świata; 6. wycofanie z życia społecznego.

2.3. Zaburzenia lękowe

1. niepokój, pobudzenie ruchowe; 2. ataki paniki; 3. martwienie się, oczekiwanie nieszczęśliwych zdarzeń; 4. trudności z zasypianiem z powodu niepokojących myśli; 5. wycofanie, unikanie nowych ludzi i sytuacji; 6. obawa przed oceną innych lub skompromitowaniem się w czyjejś obecności (lęk społeczny); 7. lęk przed konkretnymi obiektami lub sytuacjami (fobie specyficzne np. pająki, psy, winda itp.).

2.4. Skomplikowana/traumatyczna żałoba

1. rozpacz, przygnębienie; 2. odczuwanie bardzo silnej tęsknoty za utraconą osobą; 3. zaabsorbowanie osobą zmarłą, wyobrażanie sobie jej powrotu lub ponownego połączenia z nią; 4. niepokój, pobudzenie z powodu wspomnień związanych ze stratą; 5. zamartwianie się o przyszłość lub poczucie niemożności poradzenia sobie bez utraconej osoby i poczucie braku przyszłości; 6. wycofanie, unikanie ludzi i sytuacji społecznych; 7. apatia, niechęć do wykonywania codziennych czynności.

2.5. Zaburzenia adaptacyjne

1. wycofanie społeczne, izolowanie się od rówieśników; 2. zobojętnienie na sprawy, które wcześniej dziecko interesowały lub sprawiały przyjemność; 3. zmiany w rytmie dobowym – zmęczenie i senność w szkole, a pobudzenie przed zaśnięciem, wybudzanie się; 4. brak apetytu lub nadmierne jedzenie; 5. pogorszenie wyników w nauce, narastanie zaległości; 6. martwienie się, pesymizm; 7. silne reakcje emocjonalne, nieadekwatne do sytuacji - płaczliwość, rozdrażnienie, złość; 8. zachowania ryzykowne, przekraczanie reguł np. palenie, wagarowanie, opryskliwe wypowiedzi; 9. zachowania agresywne wobec innych lub samouszkodzenia; 10. zmiany w samoocenie: poczucie winy, wstydu lub bezwartościowości; 11. szczególne zainteresowanie grami, filmami, książkami angażującymi uwagę, niechęć do zajmowania się czymś innym; 12. możliwe myśli rezygnacyjne lub samobójcze.

3. OGÓLNA OCENA POTRZEBY WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHOLOGA:

Masz pytania lub wątpliwości, napisz do nas:

szkola@twarzedepresji.pl