TWARZE DEPRESJI DLA WARSZAWSKICH NAUCZYCIELI: Ankieta

Dziękujemy za Państwa udział w programie „Twarze depresji dla warszawskich nauczycieli”, który Fundacja „Twarze depresji” realizuje dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy.
Prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Państwa zdanie jest dla nas bardzo ważne. Pozwoli nam ocenić przydatność programu, a także udoskonalić go w kolejnych edycjach.
Dziękujemy raz jeszcze!