Wszystkie materiały zamieszczone na naszej stronie media mogą bezpłatnie wykorzystywać do celów informacyjnych, powołując się na kampanię „Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję.” i źródło www.twarzedepresji.pl.

  • Książka "Twarze Depresji"

    Depresja nie jest wymysłem gwiazd z pierwszych stron gazet. To choroba, która może dotknąć każdego. Depresja stygmatyzuje, więc mało kto przyznaje się do niej otwarcie, choć cierpi na nią co dziesiąty Polak. Bohaterowie książki Twarze depresji przełamali lęk i opowiedzieli o nierównej walce z najtrudniejszym przeciwnikiem w swoim życiu.

Spot TV