Zgłoszenie na odpłatną zdalną konsultację

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

w przypadku osób niepełnoletnich prosimy o dosłanie formularza "Zgoda na udział dziecka w Konsultacji"
Fundacja postara się je zrealizować, jeżeli będzie taka możliwość. Może wiązać się to z dodatkowymi opłatami uzgodnionymi z Uczestnikiem.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Programu, polityką przetwarzania danych osobowych i potwierdzenie zgód.